Lista postępowań

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/35/2019 Budowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-02 2020-02-06 09:30 --
Z/59/2019 „Usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego: Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I, przewidzianego do realizacji w latach 2019-2023 przy udziale środków z funduszu spójności oraz usługi Inżyniera Kontraktu pn.: K25N - Poznań ..... Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-02-04 09:30 --
Z/96/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-02-21 10:30 --
Z/97/2019 Opracowanie Projektu na wzmocnienie magistrali wodociągowej, modernizację i budowę komór oraz realizację awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiego w rejonie ul. Morasko w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-14 2020-02-18 10:30 --
Z/95/2019 Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną na terenie gmin Poznań, Mosina, Luboń, Suchy Las, w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-14 2020-02-20 12:12 --
Z/98/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Krętej w Czapurach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-22 2020-02-26 09:30 --
Z/94/2019 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Koziegłowy w ul. Kwiatowej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-21 2020-02-21 10:30 --
Z/99/2019 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ulicy Rzecznej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-21 2020-02-24 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa