Lista postępowań

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/35/2019 Budowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-02 2020-01-17 09:30 --
Z/81/2019 Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina, postępowanie realizowane w podziale na 2 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-06 2020-01-10 12:30 --
Z-86-2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym (ETAP 1) w Golęczewie, w rejonie ul. Dworcowej, gmina Suchy Las. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-14 2019-12-19 12:30 --
Z/82/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Opawskiej, Woźnickiej i Zwrotniczej w Poznaniu oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sterowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-28 2020-01-08 09:30 --
Z/66/2019 Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do „Aquanet” S.A. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-11-13 2019-12-17 10:30 --
Z/80/2019 Opracowanie Projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Laurowej i Rumiankowej w Poznaniu oraz budowę sieci wodociągowej do przepompowni ścieków Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-14 2019-12-18 10:30 --
Z/92/2019 Opracowanie projektu, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dla zadania inwestycyjnego nr 5-05-14-153-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. J.H. Dąbrowskiego 497-515 Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-03 2020-01-13 12:00 --
Z/91/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Bartniczej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-06 2020-01-08 12:30 --
Z/85/2019 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Swarzędz, w ul. Platynowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-26 2020-01-08 10:30 --
Z/83/2019 Dostawa wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2020-01-03 10:30 --
Z/ 87 /2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobiegniewskiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-09 2020-01-14 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa