Lista postępowań

Pozycje 1-21 z 21  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/9/2020 Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-11 2020-07-15 12:30 --
Z/14/2020 Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie SUW Gruszczyn, Długa Goślina, Kamionki – 3 Pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-20 2020-07-14 10:30 --
Z/41/2020 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Murowana Goślina, teren Nieszawy. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-07-09 12:30 --
Z/55/2020 Usługi Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn.: K25N - Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-08 2020-07-22 09:30 --
Z/52/2020 Dostawa flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego, w podziale na 5 Pakietów Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-29 12:00 --
Z/50/2020 Dostawa 70 Mg flokulanta do wspomagania mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-10 10:30 --
Z/46/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Międzylesie w Czołowie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-03 2020-07-08 10:30 --
Z/57/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Koziegłowy w ramach zadania inwestycyjnego 5-01-18-028-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-09 2020-07-14 12:00 --
Z/38/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzutowej w Janikowie. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-09 2020-07-22 10:30 --
Z/39/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicy Bułankowej w Kamionkach - Z/39/2020. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-07-21 10:30 --
Z/61/2020 Usługa wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-07-27 12:00 --
Z/42/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czapury. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-07-29 10:30 --
Z/58/2020 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. J. Piłsudskiego nr 96-98” - opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-19 2020-07-23 10:30 --
Z/54/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków z rurociągiem tłocznym w miejscowości Białężyn (Białężyn-etap II) oraz w drodze nr geod.25 w miejscowości Uchorowo wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego 5-04-17-083-1 „Murowana Goślina- kanalizacja sanitarna w Białężynie etap II”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-07-24 10:30 --
Z/67/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Murowana Goślina w ul. Śliwkowej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-08-03 12:00 --
Z/51/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Cześnika w miejscowości Murowana Goślina, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Cześnika i Papkina w miejscowości Murowana Goślina. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-08-05 12:00 --
Z/62/2020 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Kobylepole ETAP II oraz Poznań - sieć wodociągowa w ulicach Piwnej i Reknickiej ETAP II. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-24 2020-07-29 10:30 --
Z/65/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krośnieńskiej w miejscowości Poznań Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-30 10:30 --
Z/56/2020 Opracowanie Projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej SUW Gruszczyn. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-30 2020-08-06 10:30 --
Z/43/2020 Opracowanie Projektu dla budowy rezerwowego zasilania energetycznego dla Ujęcia Wody Promienko w miejscowości Promienko. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-30 2020-08-04 10:30 --
Z/68/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Rakowni wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-08-11 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa