Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Z/44/2023 Odtwarzanie nawierzchni jezdni, chodników, terenów utwardzonych i terenów zielonych po awariach i po innych pracach eksploatacyjnych, na sieci wod. i kan. na obszarze działania AQUANET S.A. Aquanet SA Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-08-11 2023-09-07 10:30 --
Z/21/2023 Remont sieci Poznańskiego Systemu Wodociągowego, w rozbiciu na 2 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Roboty budowlane 2023-04-27 2023-05-19 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa