Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

Z/64/2021 Opracowanie projektu wymiany oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczytniki w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Szczególnej w Szczytnikach, 2. Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Wspólnej w Szczytnikach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-18 2021-09-20 10:30 --
Z/68/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego 3-05-17-194-0 - sieć wodociągowa na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice, etap I. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-27 2021-09-28 12:30 --
Z/63/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-08-24 2021-09-29 09:30 --
Z/65/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Daszewicach Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-27 2021-10-04 09:30 --
Z/73/2021 Ochrona fizyczna obiektów AQUANET S.A. w rozbiciu na 4 Pakiety. Aquanet SA Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-07 2021-10-04 12:00 --
Z/74/2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-09-07 2021-10-08 12:30 --
Z/67/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego pn. Luboń - sieć wodociągowa w ul. Cieszkowskiego, Skargi i Ks. Streicha Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-03 2021-10-11 12:00 --
Z/76/2021 Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Miętowej w Skrzynkach gm. Kórnik Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-08 2021-10-12 10:30 --
Z/69/2021 „Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki (kod odpadu 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02) z obiektów Aquanet S.A. z podziałem na 2 części – Pakiety” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-13 2021-10-15 09:30 --
Z/66/2021 Opracowanie Projektu dla budowy:sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wyspiańskiego i Staszica wraz z przyłączami w miejscowości Kórnik. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-15 2021-10-18 10:30 --
Z/81/2021 Murowana Goślina - sieć wodociągowa pomiędzy Łopuchowem a Wojnowem - opracowanie wybranych tomów dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-15 2021-10-20 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa