Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Z/47/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-20-101-1 „Poznań – sieć wodociągowa w ulicy bocznej od Krzesiny” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-11 2022-08-16 12:00 --
Z/54/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, tj. dostawa oraz dystrybucja do obiektów Aquanet S.A. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-08-30 12:00 --
Z/48/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: kanalizacji sanitarnej w ul. Burtowej w Poznaniu (5-05-19-040) oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Cumowniczej w Poznaniu (5-05-18-154-1). Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-29 2022-09-06 09:30 --
Z/50/2022 COŚ - Przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek - etap II Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-29 2022-09-07 09:30 --
Z/51/2022 Załadunek, wywóz, zagospodarowanie skratek i zawartości piaskowników z obiektów Aquanet S.A. w ilości 2700 Mg, w podziale na 3 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-10 2022-09-20 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa