Lista przetargów PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

Z/99/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej i 5 Stycznia w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-25 2021-01-26 10:30 --
Z/102/2020 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-02 2021-01-26 12:30 --
Z/104/2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na modernizacji (przebudowie) istniejących obiektów I ciągu technologicznego i w miejscu II ciągu, wybudowanie nowych obiektów intensyfikujących proces uzdatniania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu (Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I). Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-04 2021-02-05 12:00 --
Z/111/2020 Poznań - sieć wodociągowa na terenie Świerczewa Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-04 2021-01-19 11:30 --
Z/116/2020 Opracowanie projektu dla budowy przepompowni ścieków w Owińskach. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-04 2021-01-22 10:30 --
Z/113/2020 Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Spławie w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-04 2021-01-19 10:30 --
Z/117/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w Białężynie. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-28 10:30 --
Z/118/2020 Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Szczepankowo, Spławie, Glebowa w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-09 2021-01-28 10:30 --
Z/112/2020 „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania pt.: Oczyszczalnia Ścieków Borówiec – układ odciągu powietrza z hali krat i biofiltra 13.1”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-16 2021-02-04 10:30 --
Z/121/2020 Kleszczewo – kanalizacja sanitarna dla Tulec. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-01-29 12:30 --
Z/115/2020 Budowa kanalizacja sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-02-04 09:30 --
Z/108/2020 Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-02-09 10:30 --
Z/119/2020 Usługa Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn. K17 - Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-10 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa