Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Z/45/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: kompletu urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie wylotu A17 przy ul. Bartniczej” (zadanie nr 0-05-23-086-1) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 2023-10-04 10:30 --
Z/39/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla AQUANET S.A. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-10-11 12:00 --
Z/48/2023 Opracowanie projektu rurociągu technologicznego wody wraz z niezbędną infrastrukturą tzw. by-passu łączącego ujęcie wody na Wyspie Krajkowskiej ze stacją uzdatniania wody w Mosinie w ramach zadania inwestycyjnego nr 1-03-07-001-0 pn. „Ujęcie Mosina - by-pass z Wyspy Krajkowskiej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-08 2023-10-12 10:30 --
Z/47/2023 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego nr 5-03-20-128-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej w Pecnej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-11 2023-10-25 09:30 --
Z/32/2023 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Skrzynki - Etap I. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-08-08 2023-10-27 12:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa