Wyszukiwarka

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

Z/13/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego ,,Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Suwalskiej”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-06-03 2019-06-05 Anna Urbaniak

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa