Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 43  pokazuj  pozycji

Z/49/2022 Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-08 2022-08-12 12:30 --
Z/31/2022 Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I na odcinku od ul. Hetmańskiej do Mostu Św. Rocha z remontem komór i studni (ETAP III), w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-01 2022-08-11 10:30 --
Z/45/2022 Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego 3-03-18-076-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. bocznej od Lipowej w Pecnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-27 2022-07-29 10:30 --
Z/46/2022 "Budowa sieci wodociągowej w ulicach Piołunowej i Naramowickiej w Poznaniu" Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-20 2022-08-11 10:30 --
Z/40/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Gołębiej w Puszczykowie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-17 2022-08-01 12:00 --
Z/41/2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-14 2022-08-05 09:30 --
Z/44/2022 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miękowo gm. Czerwonak oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-14 2022-07-25 09:30 --
Z/38/2022 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kamionki w ramach zadania inwestycyjnego 5-11-17-185-1-Kórnik–kanalizacja sanitarna na os. Azaliowym w Kamionkach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-13 2022-07-14 10:30 --
Z/42/2022 Opracowanie Projektu i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Poznań - sieć wodociągowa na os. Wichrowe Wzgórze Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-03 2022-07-07 11:30 --
Z/34/2022 Załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadu wydobywanego podczas hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej identyfikowanego jako „Odpad ze studzienek kanalizacyjnych” [Kod 20 03 06 Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-27 2022-06-29 09:30 --
Z/37/2022 Brodnica - sieć wodociągowa w drodze dz. nr geod. 62/7 w Żabnie Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-05-27 2022-07-08 09:30 --
Z/39/2022 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze bocznej od ul. 3 Maja w Luboniu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze bocznej od ul. 3 Maja w Luboniu” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-05-25 2022-06-29 10:30 --
Z/33/2022 Dostawa 384,3 Mg flokulantu w postaci emulsji do wspomagania procesu zagęszczania i odwadniania osadów przefermentowanych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-25 2022-07-15 12:00 --
Z/35/2022 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego "Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Głównej w Dziećmierowie - etap I i etap II Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-24 2022-07-05 11:30 --
Z/30/2022 Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-24 2022-07-06 09:30 --
Z/27/2022 COŚ - Przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu przyjmowania odpadów wraz z doprowadzeniem wody technologicznej - etap I Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-05-17 2022-07-13 09:30 --
Z/25/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gruszczyn w ramach zadania inwestycyjnego 3-07-17-069-1 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej w Gruszczynie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-06 2022-06-13 12:00 --
Z/26/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej w miejscowości Mieczewo w ramach zadania inwestycyjnego nr zad. 3-03-20-161-1 Mosina - sieć wodociągowa w Mieczewie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-29 2022-05-31 10:30 --
Z/28/2022 Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo - Etap II. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-29 2022-06-02 11:30 --
Z/14/2022 Poznań- kanalizacja sanitarna w ul. J.H. Dąbrowskiego 497-515. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-26 2022-06-03 12:00 --
Z/24/2022 „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-15 2022-05-25 10:30 --
Z/23/2022 Opracowanie projektu dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, gmina Czerwonak Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-08 2022-05-11 09:30 --
Z/21/2022 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej, Morelowej w Czapurach oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-06 2022-05-10 11:30 --
Z/19/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-17-199-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. J. Piłsudskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-01 2022-05-09 10:30 --
Z/18/2022 Poznań – magistrala wodociągowa w ul. Bukowskiej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-01 2022-05-20 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa