Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 103  pokazuj  pozycji

Z/51/2021 „Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-10 2021-09-10 10:30 --
Z/57/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sarniej i Sośnickiej – zakres II w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-06 2021-09-13 09:30 --
Z/53/2021 Załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadu wydobywanego podczas hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej identyfikowanego jako „Odpad ze studzienek kanalizacyjnych” [kod 20 03 06] Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-06 2021-09-08 12:30 --
Z/62/2021 Opracowanie Projektu dla zakresu I, II i III zadania inwestycyjnego pn. „Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-04 2021-09-14 11:30 --
Z/54/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Luboniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-30 2021-09-06 09:30 --
Z/60/2021 „Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 300 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w ilości 55 000 Mg z podziałem na 9 części – Pakietów” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-27 2021-09-02 09:30 --
Z/58/2021 Poznań – magistrala wodociągowa w ul. Bukowskiej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-07-23 2021-08-30 12:00 --
Z/56/2021 Poznań – sieć wodociągowa w ul. Zielonej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-07-20 2021-08-25 11:30 --
Z/61/2021 Usługa zagospodarowania osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie,Mosinie-Puszczykowie,Borówcu oraz Chludowie,w ilości max 15 000 Mg -3 pakiety. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-20 2021-08-20 10:30 --
Z/55/2021 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bobrownickiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-16 2021-08-19 10:30 --
Z/50/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń - kanalizacja sanitarna ul. Armii Poznań nr 1 - 5 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-14 2021-08-18 11:30 --
Z/47/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-09 2021-08-18 09:30 --
Z/41/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego 5-05-14-191-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Umultowskiego - etap I Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-09 2021-08-11 12:30 --
Z/52/2021 Dostawa 70 Mg flokulantu w postaci emulsji do wspomagania procesu odwadniania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie , Mosinie i Borówcu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-07 2021-08-16 12:00 --
Z/46/2021 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-09-20-076-0 – Puszczykowo – sieć wodociągowa w ul. Fiedlera. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-02 2021-08-05 10:30 --
Z/48/2021 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Poznańskiej wraz z ul. boczną i w ul. Polnej w Luboniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-07-02 2021-08-06 12:30 --
Z/40/2021 Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I" . Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-30 2021-09-03 09:30 --
Z/49/2021 „Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Swarzędz, w ulicach Napoleońskiej i Kasprowicza Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-22 2021-07-27 09:30 --
Z/42/2021 COŚ - Przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu przyjmowania odpadów wraz z doprowadzeniem wody technologicznej - etap I. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-22 2021-08-31 09:30 --
Z/39/2021 Opracowanie projektu dla budowy: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Dobiegniewskiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-22 2021-08-03 10:30 --
Z/45/2021 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Cisowej w Błażejewku gm. Kórnik. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-18 2021-07-21 10:30 --
Z/44/2021 Poznań – sieć wodociągowa w ul. Pogodnej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-15 2021-08-03 11:30 --
Z/32/2021 K-33 - Aglomeracja Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej na os. Pawła Strzeleckiego oraz w ul. Głuszyna i Ożarowskiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-11 2021-07-30 10:30 --
Z/33/2021 Eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej wraz z obiektami kanalizacyjnymi w granicach administracyjnych Miasta Poznania. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-11 2021-07-23 12:30 --
Z/43/2021 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona północna. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-04 2021-07-09 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa