Lista postępowań PZP

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

Z/43/2023 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia firmy AQUANET SA w latach 2024-2026. Aquanet SA Postępowanie unijne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi 2023-08-21 2023-09-18 13:00 --
Z/41/2023 Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, wód opadowych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań z opiniami oraz sporządzenie sprawozdań z badań. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-09 2023-09-13 11:30 --
Z/42/2023 Opracowanie Projektu kompletu urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-28 2023-09-05 09:30 --
Z/40/2023 Załadunek, wywóz, zagospodarowanie skratek i zawartości piaskowników z obiektów Aquanet S.A. w ilości 3600 Mg, w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-17 2023-08-22 09:30 --
Z/38/2023 Dostawa energii elektrycznej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-05 2023-08-09 09:30 --
Z/37/2023 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego nr 5-01-21-055-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-26 2023-08-03 09:30 --
Z/36/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 3-11-20-110-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Świerkowej w Borówcu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-22 2023-07-27 11:30 --
Z/31/2023 Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 300 km od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ilości 30 000 Mg z podziałem na 4 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-20 2023-07-21 10:30 --
Z/34/2023 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szalupowej w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-16 2023-07-20 09:30 --
Z/33/2023 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-21-077-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul. Rudzkiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-12 2023-07-17 12:00 --
Z/19/2023 Eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej wraz z obiektami kanalizacyjnymi w granicach administracyjnych miasta Poznania (2 pakiety) Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-31 2023-07-04 09:30 --
Z/29/2023 Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów mechanicznych przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-30 2023-07-04 11:30 --
Z/30/2023 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w Krośnie Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-05-26 2023-07-05 09:30 --
Z/26/2023 Opracowanie Projektu kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe ze Starego Rynku w Poznaniu do rzeki Warty wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-24 2023-06-28 09:30 --
Z/25/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-18-051-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ulicach: Michałowo, Szparagowa, Brokułowa i Dyniowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-23 2023-06-23 10:30 --
Z/14/2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie os. Kameralnego przy ul. Glebowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-03-24 2023-05-05 11:30 --
Z/7/2023 Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną na terenie Poznania ( I ), Poznania ( II ), Lubonia oraz Suchego Lasu, w podziale na 4 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-03 2023-04-06 11:30 --
Z/9/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-17-183-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Karpickiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-03 2023-04-05 10:30 --
Z/64/2022 Murowana Goślina-sieć wodociągowa w Długiej Goślinie dz. nr 203. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-10-14 2022-12-13 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa