Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 68  pokazuj  pozycji

Z/114/2020 Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w Kątach, SUW – modernizacja stacji na terenie gminy Murowana Goślina – przebudowa wodociągu Długa Goślina, Kąty. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-11 2021-01-15 12:00 --
Z/107/2020 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy, gm. Swarzędz. Etap I. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-08 2021-01-14 09:30 --
Z/109/2020 Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-02 2021-01-12 10:30 --
Z/103/2020 Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych Osadów ściekowych suchych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady suche”) 3500 Mg wytwarzanych w Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-01 2021-01-05 10:30 --
Z/100/2020 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Nad Strumykiem i Puszkina w Luboniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-22 12:30 --
Z/101/2020 Opracowanie Projektu:1.sieci kan.sanitarnej w miejscowościach Poznań i Luboń w ul.Opolskiej oraz w ul.Świerczewskiej i Żabikowskiej w Luboniu;2.sieci wodociąg. w miejscowości Luboń w ul.Świerczewskiej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-13 2020-12-16 10:30 --
Z/98/2020 Opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układu drogowego dla terenu "Wolnych Torów" w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-10 2020-12-09 09:00 --
Z/90/2020 Poznań – kanalizacja sanitarna dla osiedla Kiekrz. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-06 2020-12-18 12:30 --
Z/92/2020 Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Baranowo Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-03 2020-12-09 10:30 --
Z/86/2020 Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartości piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do Aquanet S.A. 2 pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-30 2020-12-03 10:30 --
Z/84/2020 Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych - etap I Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-30 2021-01-14 10:30 --
Z/97/2020 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 300 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ilości 100 000 Mg, w podziale na 8 Pakietów. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-27 2020-12-14 12:30 --
Z/94/2020 Opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Kórnik – sieć wodociągowa na osiedlach Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy /zadanie nr 3-11-19-242-1/. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-16 2020-11-19 10:30 --
Z/93/2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Fortecznej w Poznaniu” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-13 2020-11-16 09:30 --
Z/89/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 5-09-19-023-1 „Puszczykowo – kanalizacja sanitarna w ul. bocznej (dz. nr 287/2) od ul. Stromej”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-12 2020-11-12 10:30 --
Z/95/2020 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skrzypowej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-12 2020-11-13 12:30 --
Z/88/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ulicach Nektarynkowa i Mirabelkowa. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-09 2020-12-14 12:00 --
Z/81/2020 Budowa sieci wodociągowej w Mosinie w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-02 2020-11-23 10:30 --
Z/83/2020 Modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. Karpiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-23 2020-11-13 10:30 --
Z/85/2020 ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Zemborzyckiej” - Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-15 2020-10-16 10:30 --
Z/79/2020 Udzielenie Kredytu Gwarancyjnego zabezpieczającego zobowiązania płatnicze Aquanet S.A. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-07 2020-11-12 12:30 --
Z/82/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla przebudowy uzbrojenia wodociągowego (sieci i przyłączy) dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-03-345-0 „Poznań – sieć wodociągowa na os. Przyjaźni” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-04 2020-10-09 12:00 --
Z/77/2020 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Główna i Studzienna. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-25 2020-09-30 10:30 --
Z/60/2020 Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Piastowskim w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-14 2020-09-29 12:30 --
Z/53/2020 Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kórnik. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-14 2020-10-15 12:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa