Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 323  pokazuj  pozycji

Z/49/2022 Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-08 2022-08-12 12:30 2022-09-16
Z/36/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Obornickiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-03 2022-07-06 12:30 --
Z/33/2022 Dostawa 384,3 Mg flokulantu w postaci emulsji do wspomagania procesu zagęszczania i odwadniania osadów przefermentowanych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-25 2022-07-15 12:00 2022-09-07
Z/22/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego polegająca na sprzedaży oraz dystrybucji gazu ziemnego do obiektów Aquanet S.A. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-10 2022-06-07 12:30 2022-06-24
Z/25/2022 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gruszczyn w ramach zadania inwestycyjnego 3-07-17-069-1 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej w Gruszczynie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-06 2022-06-13 12:00 2022-08-22
Z/14/2022 Poznań- kanalizacja sanitarna w ul. J.H. Dąbrowskiego 497-515. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-26 2022-06-03 12:00 2022-08-22
Z/29/2022 Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-26 2022-05-27 12:30 --
Z/24/2022 „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-15 2022-05-25 10:30 2022-08-25
Z/18/2022 Poznań – magistrala wodociągowa w ul. Bukowskiej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-01 2022-05-20 12:00 2022-08-22
Z/15/2022 Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie zlewni oczyszczalni w Borówcu gm. Kórnik. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-01 2022-05-10 12:30 --
Z/17/2022 Opracowanie projektu sieci wodociągowej na terenie Osiedla Strzeszyn w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-11 2022-04-12 10:30 2022-05-17
Z/7/2022 Opracowanie Projektu dla zadania: 3-05-17-290-0 Poznań - sieć wodociągowa w ulicach: Warszawskiej, Nowogrodzkiej, Zambrowskiej, Augustowskiej, Kostrzyńskiej, Lidzkiej i Terespolskiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-04 2022-04-06 12:30 2022-06-27
Z/1/2022 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Luboniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-16 2022-03-24 09:30 2022-04-11
Z/3/2022 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Fiedlera w Puszczykowie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-09 2022-03-15 10:30 2022-05-17
Z/115/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego 3-09-18-082-0 Puszczykowo - sieć wodociągowa od ul. Radosnej do ul. Studziennej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-04 2022-03-09 12:30 2022-05-10
Z/112/2021 Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra oraz przebudowa zagęszczaczy osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-28 2022-02-15 11:30 2022-05-17
Z/110/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań w Luboniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-28 2022-02-04 09:30 2022-06-02
Z/105/2021 Rozbudowa i nadbudowa wału przeciwpowodziowego Warty na odcinku obwałowania chroniącego Centralną Oczyszczalnię Ścieków dla Miasta Poznania w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-24 2022-03-04 10:30 2022-05-17
Z/87/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Pszenna, Sołecka, Włodarska, Rutkowskiego, Kmieca, Wójtowska, Chabrowa, Gromadzka, Leszka, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita i Tulipanowa w Jasiniu - zakres II”. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-24 2022-01-26 12:00 2022-05-16
Z/106/2021 Wymiana istniejących i montaż nowych wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych, znajdujących się na obszarze działania Aquanet S.A. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-22 2022-01-25 12:30 2022-04-04
Z/113/2021 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach bocznych od ul. Porzeczkowej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-22 2022-01-26 10:30 2022-05-17
Z/108/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-20-103-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Mieleckiej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-15 2022-01-18 12:00 2022-02-15
Z/104/2021 Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków w miejscowości Gruszczyn oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-15 2022-01-21 09:30 2022-04-04
Z/109/2021 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od Dereniowej w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-10 2022-01-13 11:30 2022-05-17
Z/98/2021 Opracowanie projektu przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w Borówcu, gm. Kórnik. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-08 2022-01-12 10:30 2022-05-17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa