Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 83  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/23/ 2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-02 2020-05-07 10:30 --
Z/18/2020 Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie miasta Lubonia Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-31 2020-05-04 10:30 --
Z/11/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielona Dolina w Borówcu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-04 2020-04-17 09:30 --
Z/2/2020 Opracowanie Projektu dla przebudowy magistrali wodociągowej w Gruszczynie i jej wtrasowania w ul. Wacława z Szamotuł wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-04 2020-04-22 10:30 --
Z/10/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wykonania studni zastępczych oraz likwidacji zużytych studni ujmujących na terenie na terenie Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-04 2020-04-07 12:30 2020-04-30
Z/13/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Piargowej i Leszczyńskiej w Poznaniu i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Piargowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-04 2020-04-30 09:30 2020-06-30
Z/6/2020 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 10.000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 2 Pakiety po 5.000Mg. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-17 2020-04-06 10:30 --
Z/3/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Tczewskiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-12 2020-03-17 12:30 2020-06-08
Z/1/2020 Brodnica - sieć wodociągowa w Esterpolu - Etap I Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-28 2020-03-03 10:30 --
Z/98/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Krętej w Czapurach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-22 2020-02-26 09:30 2020-05-22
Z/99/2019 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ulicy Rzecznej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-21 2020-02-24 10:30 2020-03-16
Z/95/2019 Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną na terenie gmin Poznań, Mosina, Luboń, Suchy Las, w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-14 2020-02-20 12:12 2020-04-09
Z/96/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-02-21 10:30 2020-03-23
Z/59/2019 „Usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego: Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I, przewidzianego do realizacji w latach 2019-2023 przy udziale środków z funduszu spójności oraz usługi Inżyniera Kontraktu pn.: K25N - Poznań ..... Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-04-17 09:30 2020-04-10
Z/93/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-22 09:30 2020-05-22
Z/ 87 /2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobiegniewskiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-09 2020-01-14 09:30 2020-02-04
Z/91/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Bartniczej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-06 2020-01-08 12:30 2020-01-21
Z/92/2019 Opracowanie projektu, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dla zadania inwestycyjnego nr 5-05-14-153-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. J.H. Dąbrowskiego 497-515 Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-03 2020-01-13 12:00 2020-06-22
Z/82/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Opawskiej, Woźnickiej i Zwrotniczej w Poznaniu oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sterowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-28 2020-01-08 09:30 2020-02-04
Z/85/2019 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Swarzędz, w ul. Platynowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-26 2020-01-08 10:30 2020-06-01
Z-86-2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym (ETAP 1) w Golęczewie, w rejonie ul. Dworcowej, gmina Suchy Las. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-14 2019-12-19 12:30 --
Z/80/2019 Opracowanie Projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Laurowej i Rumiankowej w Poznaniu oraz budowę sieci wodociągowej do przepompowni ścieków Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-14 2019-12-18 10:30 2020-06-01
Z/81/2019 Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina, postępowanie realizowane w podziale na 2 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-06 2020-01-10 12:30 2020-06-08
Z/71/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla przebudowy: magistrali wodociągowej w Gruszczynie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-23 2019-11-25 10:30 2019-12-05
Z/67/2019 Badania laboratoryjne. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3004 Woda i ścieki 2019-10-22 2019-11-21 10:30 2019-12-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa