Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 293  pokazuj  pozycji

Z/17/2022 Opracowanie projektu sieci wodociągowej na terenie Osiedla Strzeszyn w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-11 2022-04-12 10:30 2022-05-17
Z/1/2022 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Luboniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-16 2022-03-24 09:30 2022-04-11
Z/3/2022 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Fiedlera w Puszczykowie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-09 2022-03-15 10:30 2022-05-17
Z/115/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego 3-09-18-082-0 Puszczykowo - sieć wodociągowa od ul. Radosnej do ul. Studziennej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-04 2022-03-09 12:30 2022-05-10
Z/112/2021 Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra oraz przebudowa zagęszczaczy osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-28 2022-02-15 11:30 2022-05-17
Z/87/2021 Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Pszenna, Sołecka, Włodarska, Rutkowskiego, Kmieca, Wójtowska, Chabrowa, Gromadzka, Leszka, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita i Tulipanowa w Jasiniu - zakres II”. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-24 2022-01-26 12:00 2022-05-16
Z/106/2021 Wymiana istniejących i montaż nowych wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych, znajdujących się na obszarze działania Aquanet S.A. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-22 2022-01-25 12:30 2022-04-04
Z/108/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-20-103-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Mieleckiej. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-15 2022-01-18 12:00 2022-02-15
Z/104/2021 Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków w miejscowości Gruszczyn oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-15 2022-01-21 09:30 2022-04-04
Z/109/2021 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od Dereniowej w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-10 2022-01-13 11:30 2022-05-17
Z/100/2021 Opracowanie projektu dla budowy Ogrodzenia ujęcia wody w Mosina – Krajkowo. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-07 2022-01-10 12:00 2022-03-28
Z/101/2021 Opracowanie Projektu dla zadania Kórnik - sieć wodociągowa na os. Międzylesie w Czołowie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-26 2021-12-28 12:30 2022-03-01
Z/102/2021 Opracowanie Projekt dla budowy: kanalizacji sanitarnej w ul. Zwrotniczej w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-17 2021-12-21 11:30 2022-05-17
Z/95/2021 Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej, Wczasowej, Janowej Dolinie i Solskiego w Luboniu – K15; Luboń – sieć wodociągowa w ul. Studziennej i Janowej Dolinie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-11-09 2021-12-20 12:00 2022-04-22
Z/94/2021 Kórnik – magistrala wodociągowa - Zadanie IIa’ sieć wodociągowa od Mieczewa do Kamionek Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-29 2021-12-03 12:30 2022-03-15
Z/84/2021 Świadczenie usług w zakresie pobierania próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań wraz z opiniami oraz sporządzeniem sprawozdań z badań. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-27 2021-11-29 10:30 2022-05-17
Z/88/2021 Centralna Oczyszczalnia Ścieków - przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek - etap II Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-26 2021-12-29 12:30 2022-03-25
Z/85/2021 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-031-1 „Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Opawskiej i Woźnickiej” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-20 2021-11-22 10:30 2022-02-23
Z/59/2021 Ujęcie Dębina - Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych - Etap II. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-15 2021-11-17 12:30 2022-03-01
Z/90/2021 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ładnej w Borówcu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-15 2021-11-19 09:30 2022-01-28
Z/78/2021 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Jaworowej i Leszczynowej w miejscowości Luboń. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-05 2021-11-08 10:30 2022-02-23
Z/77/2021 Opracowanie Projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Nad Potokiem w Czapurach Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-05 2021-11-15 09:30 2022-01-10
Z/83/2021 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Placu 20 Października w Mosinie Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-05 2021-11-10 09:30 2022-01-28
Z/82/2021 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Sypniewo nr 8 Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-01 2021-11-04 11:30 2022-01-14
Z/89/2021 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłącza w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu i pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-01 2021-11-05 11:30 2022-01-14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa