Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 160  pokazuj  pozycji

Z/26/2021 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Swarzędz w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-07-17-078-1 „Swarzędz – sieć wodociągowa w ul. Platynowej.” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-10 2021-06-11 12:30 2021-08-20
Z/19/2021 Remont kolektora kanalizacyjnego "GD" o średnicy 2500 mm w Poznaniu w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-26 2021-05-28 12:30 2021-08-20
Z/27/2021 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kórnik (w rejonie ulic 20 Października i Szarych Szeregów) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-23 2021-05-25 09:30 2021-08-24
Z/13/2021 Świadczenie usługi nadzoru nad Oczyszczalnią Ścieków w Chludowie Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-20 2021-05-21 12:30 2021-08-20
Z/2/2021 Wykonywanie inspekcji kamerą telewizyjną sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Poznania i gmin ościennych, w podziale na 7 Pakietów. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-26 2021-04-28 12:30 2021-08-20
Z/5/2021 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 300 km (drogami krajowymi) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ilości 90 000 Mg, w podziale na 11 pakietów Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-19 2021-05-07 09:30 2021-08-24
Z/119/2020 Usługa Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn. K17 - Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-03-25 11:30 --
Z/115/2020 Budowa kanalizacja sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-03-15 09:30 2021-08-24
Z/121/2020 Kleszczewo – kanalizacja sanitarna dla Tulec. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-01-29 12:30 2021-06-23
Z/112/2020 „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania pt.: Oczyszczalnia Ścieków Borówiec – układ odciągu powietrza z hali krat i biofiltra 13.1”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-16 2021-02-04 10:30 --
Z/114/2020 Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w Kątach, SUW – modernizacja stacji na terenie gminy Murowana Goślina – przebudowa wodociągu Długa Goślina, Kąty. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-11 2021-01-15 12:00 2021-05-05
Z/107/2020 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy, gm. Swarzędz. Etap I. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-08 2021-01-14 09:30 2021-04-01
Z/111/2020 Poznań - sieć wodociągowa na terenie Świerczewa Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-04 2021-01-19 11:30 2021-07-23
Z/102/2020 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-02 2021-02-09 12:30 2021-08-24
Z/100/2020 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Nad Strumykiem i Puszkina w Luboniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-22 12:30 2021-05-20
Z/98/2020 Opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układu drogowego dla terenu "Wolnych Torów" w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-10 2020-12-09 09:00 2021-04-01
Z/90/2020 Poznań – kanalizacja sanitarna dla osiedla Kiekrz. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-06 2020-12-18 12:30 2021-06-16
Z/97/2020 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 300 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ilości 100 000 Mg, w podziale na 8 Pakietów. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-27 2020-12-14 12:30 2021-04-13
Z/93/2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Fortecznej w Poznaniu” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-13 2020-11-16 09:30 2021-08-24
Z/95/2020 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skrzypowej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-12 2020-11-13 12:30 2021-05-20
Z/88/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ulicach Nektarynkowa i Mirabelkowa. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-09 2020-12-14 12:00 2021-05-05
Z/87/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów wodociągowych na Wzgórzu Morasko w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-02 2020-11-06 09:30 2021-01-18
Z/91/2020 Opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń z pełnieniem nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-30 2020-11-03 10:30 2020-12-11
Z/83/2020 Modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. Karpiej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-23 2020-11-13 10:30 2021-01-25
Z/85/2020 ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Zemborzyckiej” - Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-15 2020-10-16 10:30 2021-02-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa