Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 125  pokazuj  pozycji

Z/87/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów wodociągowych na Wzgórzu Morasko w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-02 2020-11-06 09:30 2021-01-18
Z/91/2020 Opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń z pełnieniem nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-30 2020-11-03 10:30 2020-12-11
Z/75/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Żabikowskiej (od ul. Szymanowskiego do ul. Pułaskiego) w Luboniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-15 2020-10-16 09:30 2021-01-18
Z/69/2020 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu, etap I. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-07 2020-09-09 12:30 2020-11-18
Z/73/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ulicach: Warszawskiej, Nowogrodzkiej, Zambrowskiej, Augustowskiej, Kostrzyńskiej, Lidzkiej i Terespolskiej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-09-08 12:00 2020-11-13
Z/76/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Jodłowej, Zacisze, Choinkowej w miejscowości Drużyna, gmina Mosina Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-04 2020-09-28 09:30 2021-01-18
Z/74/2020 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego "Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Janikowskiej" Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-09-01 10:30 2020-09-28
Z/70/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Zamkowej w Swarzędzu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-15 2020-08-25 09:30 2020-12-11
Z/68/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Rakowni wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-07 2020-08-27 10:30 2020-11-02
Z/43/2020 Opracowanie Projektu dla budowy rezerwowego zasilania energetycznego dla Ujęcia Wody Promienko w miejscowości Promienko. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-30 2020-08-04 10:30 --
Z/58/2020 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. J. Piłsudskiego nr 96-98” - opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-19 2020-07-23 10:30 2020-11-02
Z/54/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków z rurociągiem tłocznym w miejscowości Białężyn (Białężyn-etap II) oraz w drodze nr geod.25 w miejscowości Uchorowo wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego 5-04-17-083-1 „Murowana Goślina- kanalizacja sanitarna w Białężynie etap II”. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-18 2020-07-24 10:30 2020-07-23
Z/61/2020 Usługa wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-18 2020-07-27 12:00 2020-11-13
Z/38/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzutowej w Janikowie. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-07-22 10:30 --
Z/57/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Koziegłowy w ramach zadania inwestycyjnego 5-01-18-028-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-09 2020-07-14 12:00 2020-11-13
Z/55/2020 Usługi Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn.: K25N - Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-08 2020-07-22 09:30 2021-01-18
Z/39/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicy Bułankowej w Kamionkach - Z/39/2020. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-05 2020-07-21 10:30 2020-12-09
Z/41/2020 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Murowana Goślina, teren Nieszawy. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-05 2020-07-09 12:30 2020-08-05
Z/46/2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Międzylesie w Czołowie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-03 2020-07-08 10:30 2020-07-17
Z/50/2020 Dostawa 70 Mg flokulanta do wspomagania mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-10 10:30 2020-07-24
Z/44/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-03 2020-07-07 09:30 2020-10-13
Z/52/2020 Dostawa flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego, w podziale na 5 Pakietów Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-31 12:00 2020-11-13
Z/49/2020 Roboty budowlano - montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 3-05-15-126-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Treblińskiej, 5-05-15-127-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Treblińskiej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-29 2020-07-02 12:00 2020-09-11
Z/47/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-25 2020-06-26 09:30 2020-10-02
Z/45/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wykonania studni zastępczych oraz likwidacji zużytych studni ujmujących na terenie na terenie Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-25 2020-07-01 12:30 2020-11-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa