Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 401  pokazuj  pozycji

Z/35/2023 Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pogodnej w Zielątkowie, gm. Suchy Las. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-16 2023-07-20 10:30 2023-09-25
Z/28/2023 Opracowanie projektu dla budowy kanału deszczowego wraz z przepięciem przykanalików w ul. Półwiejskiej, Królowej Jadwigi oraz Tadeusza Kościuszki w miejscowości Poznań. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-12 2023-06-14 10:30 2023-08-04
Z/27/2023 Dostawa 70 Mg flokulantu w postaci emulsji do wspomagania procesu odwadniania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Borówcu, Mosinie, Szlachęcinie oraz Chludowie. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-12 2023-06-21 12:00 2023-09-07
Z/23/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-09-15-120-1 Puszczykowo - sieć wodociągowa w ul. Nadwarciańskiej w stronę Niwki Starej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-03 2023-06-05 10:30 2023-09-18
Z/22/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Rostworowskiego i Pileckiego w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-28 2023-05-31 12:30 2023-08-22
Z/20/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Niemeńskiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-04-26 2023-05-31 10:30 2023-09-25
Z/18/2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Romana Maya w Luboniu Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-04-14 2023-05-24 09:30 2023-08-03
Z/15/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-031-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Opawskiej i Woźnickiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-05-12 10:30 2023-08-09
Z/16/2023 Murowana Goślina – sieć wodociągowa pomiędzy Łopuchowem a Wojnowem Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-04-07 2023-05-12 12:30 2023-08-30
Z/17/2023 Dostawa 384,3 Mg flokulantu w postaci emulsji do wspomagania procesu zagęszczania i odwadniania osadów przefermentowanych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-05 2023-05-29 12:00 2023-07-12
Z/13/2023 Przebudowa dawnego budynku pompowni "Bema" z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji Aquanet SA Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-03 2023-04-27 09:30 2023-07-18
Z/12/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-21-004-1 i 5-05-22-170-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Nowe Kotowo oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-15-103-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul. B. Lerczakówny. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-28 2023-04-28 09:30 2023-08-11
Z/11/2023 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki (w ramach zadania inwestycyjnego 5-11-17-185-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna na os. Azaliowym w Kamionkach) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-10 2023-04-17 12:00 2023-09-07
Z/1/2023 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z inspekcją TV sieci kanalizacji deszczowej miasta Poznania, w podziale na 4 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-08 2023-04-19 12:00 2023-07-12
Z/8/2023 „Opracowanie projektu dla budowy: - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Robakowo w ramach zadania inwestycyjnego 5-11-17-170-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna w Robakowie i Gądkach - etap I oraz - sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Robakowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-11-20-236-0 - Kórnik – sieć wodociągowa w Robakowie i Gądkach - etap I” Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-28 2023-04-05 10:30 2023-08-04
Z/4/2023 Dostawa energii elektrycznej Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-24 2023-03-30 12:30 2023-04-12
Z/6/2023 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-20-205-0 Poznań – sieć wodociągowa w ulicy Dąbrowskiego (od ul. Polskiej do Pętli Ogrody) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-22 2023-03-27 10:30 2023-05-26
Z/3/2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-08 2023-04-17 09:30 2023-07-12
Z/5/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bułankowej w Kamionkach Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-02-03 2023-03-14 09:30 2023-08-11
Z/2/2023 Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (COŚ – układ napowietrzania bioreaktorów - Obiekt 10.5). Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-25 2023-03-01 10:30 2023-06-12
Z/72/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Podolan w Poznaniu – Etap II Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-12-28 2023-02-24 09:30 2023-05-12
Z/68/2022 Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu - Etap IV. Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-12-09 2023-01-16 12:00 2023-05-04
Z/70/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki - zakres II oraz sieci wodociągowej w ul. Darzyborskiej - zakres II Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-12-06 2023-02-01 09:30 2023-08-11
Z/66/2022 „Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady”) w odległości do 300 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1, w ilości 35 000 Mg z podziałem na 5 części - Pakietów". Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-18 2022-12-20 10:30 2023-06-12
Z/69/2022 Eksploatacja sieciowych obiektów technologicznych na terenie gminy Mosina Aquanet SA Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-18 2023-01-30 09:30 2023-08-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa