Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 206  pokazuj  pozycji

Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku. Z/108/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-09-10 10:10
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko w Poznaniu. Z/102/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-05-21 10:04
Budowa kanalizacja sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu Z/115/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-04-30 10:53
Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Szczepankowo, Spławie, Glebowa w Poznaniu. Z/118/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-04-09 10:13
Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Spławie w Poznaniu. Z/113/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-04-09 09:45
Opracowanie Projektu:1.sieci kan.sanitarnej w miejscowościach Poznań i Luboń w ul.Opolskiej oraz w ul.Świerczewskiej i Żabikowskiej w Luboniu;2.sieci wodociąg. w miejscowości Luboń w ul.Świerczewskiej Z/101/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-25 14:50
Kleszczewo – kanalizacja sanitarna dla Tulec. Z/121/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-19 11:40
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej i 5 Stycznia w Poznaniu. Z/99/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-18 12:10
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Nad Strumykiem i Puszkina w Luboniu. Z/100/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-12 11:20
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Fortecznej w Poznaniu” Z/93/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-05 12:30
Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych - etap I Z/84/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-05 12:14
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białężynie. Z/117/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-05 10:58
Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skrzypowej w Poznaniu. Z/95/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-26 14:01
Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej w Poznaniu. Z/109/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-26 12:19
Opracowanie projektu dla budowy przepompowni ścieków w Owińskach. Z/116/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-22 16:28
„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania pt.: Oczyszczalnia Ścieków Borówiec – układ odciągu powietrza z hali krat i biofiltra 13.1”. Z/112/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-11 10:23
Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych Osadów ściekowych suchych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady suche”) 3500 Mg wytwarzanych w Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1. Z/103/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-05 14:57
Budowa sieci wodociągowej w Mosinie w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia Z/81/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-05 11:57
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy, gm. Swarzędz. Etap I. Z/107/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-05 10:12
Opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Kórnik – sieć wodociągowa na osiedlach Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy /zadanie nr 3-11-19-242-1/. Z/94/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-25 14:03
Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartości piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do Aquanet S.A. 2 pakiety Z/86/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2 2021-01-21 11:19
Opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układu drogowego dla terenu "Wolnych Torów" w Poznaniu Z/98/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-18 11:40
Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Baranowo Z/92/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-11 14:04
Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 5-09-19-023-1 „Puszczykowo – kanalizacja sanitarna w ul. bocznej (dz. nr 287/2) od ul. Stromej”. Z/89/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-31 10:21
Udzielenie Kredytu Gwarancyjnego zabezpieczającego zobowiązania płatnicze Aquanet S.A. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z/79/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-11 11:05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa