Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 145  pokazuj  pozycji

Z/51/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Błażejewie, przebudowa istniejącej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i siecią kanalizacji sanitarnej w w Bninie oraz budowa sieci wodociągowej w Błażejewie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Postępowanie PZP Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Błażejewie, przebudowa istniejącej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i siecią kanalizacji sanitarnej w w Bninie oraz budowa sieci wodociągowej w Błażejewie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2019-01-17 10:30 2020-06-01 07:38 Usługi projektowe
Z/52/2018 Dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego: Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowej Postępowanie PZP Dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego: Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowej 2019-01-17 09:30 2019-10-02 13:25 Usługi budowlano-remontowe
Z/50/2018 Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Pokrzywno w Poznaniu Postępowanie PZP Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Pokrzywno w Poznaniu 2019-01-23 12:30 2019-03-15 09:08 Usługi budowlano-remontowe
Z/56/2018 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania - sieć wodociągowa w rejonie ul. Janikowskiej Postępowanie PZP Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania - sieć wodociągowa w rejonie ul. Janikowskiej 2019-02-28 10:30 2020-06-01 07:38 Usługi projektowe
Z/63/2018 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Bnińska, Miłosławska, Zdrojowa i Zaniemyska Postępowanie PZP Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Bnińska, Miłosławska, Zdrojowa i Zaniemyska 2019-03-06 12:00 2019-05-16 16:14 Usługi budowlano-remontowe
Z/3/2019 Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1 Postępowanie PZP Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1 2019-04-04 10:30 -- Wywóz i utylizacja odpadów
Z/55/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej i Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz z podziałem na 2 Pakiety Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej w Jasiniu, gm. Swarzędz 2019-03-11 11:00 -- Usługi budowlano-remontowe
Z/55/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej i Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz z podziałem na 2 Pakiety Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz 2019-03-11 11:00 -- Usługi budowlano-remontowe
Z/1/2019 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Podmokłej w Poznaniu Postępowanie PZP Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Podmokłej w Poznaniu 2019-03-13 12:00 2019-06-05 09:13 Usługi budowlano-remontowe
Z/62/2018 Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym w Golęczewie - Etap I. Postępowanie PZP Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym w Golęczewie - Etap I. 2019-03-20 12:30 2019-05-07 09:33 Usługi budowy instalacji
Z/6/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Obornickiej w Suchym Lesie Postępowanie PZP Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Obornickiej w Suchym Lesie 2019-04-24 09:30 2019-05-28 15:01 Usługi projektowe
Z/57/2018 Budowa stacji wytwarzania i dawkowania podchlorynu sodu w Czapurach oraz w Pożegowie Postępowanie PZP Pakiet 1 – Stabilizacja wody w magistralach wodociągowych PSW – budowa stacji wytwarzania i dawkowania podchlorynu sodu w Czapurach 2019-03-14 12:00 2019-06-27 15:42 --
Z/57/2018 Budowa stacji wytwarzania i dawkowania podchlorynu sodu w Czapurach oraz w Pożegowie Postępowanie PZP Pakiet 2 – Stabilizacja wody w magistralach wodociągowych PSW – Budowa stacji wytwarzania i dawkowania podchlorynu sodu w Pożegowie. 2019-03-14 12:00 2019-06-27 15:42 --
Z/13/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego ,,Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Suwalskiej”. Postępowanie PZP Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego ,,Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Suwalskiej”. 2019-05-08 10:30 2019-06-05 09:42 Usługi projektowe
Z/58/2018 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie os. Zieliniec II Postępowanie PZP Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie os. Zieliniec II 2019-04-26 12:30 2019-06-24 09:49 Usługi budowy instalacji
Z/7/2019 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w podziale na 3 Pakiety. Postępowanie PZP Pakiet nr 1 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1, w ilości 10.000 Mg; 2019-05-07 12:00 2020-02-04 09:17 Usługi komunalne/ Dostawa mediów
Z/7/2019 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w podziale na 3 Pakiety. Postępowanie PZP Pakiet nr 2 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1, w ilości 5.000 Mg 2019-05-07 12:00 2020-02-04 09:17 Usługi komunalne/ Dostawa mediów
Z/7/2019 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w podziale na 3 Pakiety. Postępowanie PZP Pakiet nr 3 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1, w ilości 5000 Mg. 2019-05-07 12:00 2020-02-04 09:17 Usługi komunalne/ Dostawa mediów
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 1 Poznań i cała Polska 2019-05-15 12:30 -- Paliwa płynne
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 2 Mosina oraz w promieniu 10 km od miejscowości Mosina 2019-05-15 12:30 -- Paliwa płynne
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 3 - Swarzędz oraz w promieniu 10 km od miejscowości Swarzędz 2019-05-15 12:30 -- Paliwa płynne
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 4 - Murowana Goślina oraz w promieniu 10 km od miejscowości Murowana Goślina 2019-05-15 12:30 -- Paliwa płynne
Z/11/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w Poznaniu Postępowanie PZP Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w Poznaniu 2019-05-16 10:30 -- Usługi budowlano-remontowe
Z/17/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych sieci wodociągowej w ulicy Głogowej w Poznaniu Postępowanie PZP Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych sieci wodociągowej w ulicy Głogowej w Poznaniu 2019-06-04 09:30 2019-07-12 14:40 Usługi budowlano-remontowe
Z/23/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SUW Gruszczyn – kanalizacja sanitarna i zaopatrzenie w ciepło. Postępowanie PZP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SUW Gruszczyn – kanalizacja sanitarna i zaopatrzenie w ciepło. 2019-06-28 12:30 2019-07-04 11:09 Usługi projektowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa