Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 196  pokazuj  pozycji

Z/55/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej i Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz z podziałem na 2 Pakiety Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz 2019-03-11 11:00 --
Z/55/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej i Sołeckiej w Jasiniu, gm. Swarzędz z podziałem na 2 Pakiety Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Tulipanowej w Jasiniu, gm. Swarzędz 2019-03-11 11:00 --
Z/3/2019 Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1 Postępowanie PZP Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1 2019-04-04 10:30 --
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 1 Poznań i cała Polska 2019-05-15 12:30 --
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 2 Mosina oraz w promieniu 10 km od miejscowości Mosina 2019-05-15 12:30 --
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 3 - Swarzędz oraz w promieniu 10 km od miejscowości Swarzędz 2019-05-15 12:30 --
Z/8/2019 Dostawa paliw płynnych w rozbiciu 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet nr 4 - Murowana Goślina oraz w promieniu 10 km od miejscowości Murowana Goślina 2019-05-15 12:30 --
Z/11/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w Poznaniu Postępowanie PZP Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w Poznaniu 2019-05-16 10:30 --
Z/5/2019 USŁUGA INŻYNIERA DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI. Postępowanie PZP USŁUGI INŻYNIERA DLA 4 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2019-2022 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI 2019-05-31 10:30 --
Z/5/2019 USŁUGA INŻYNIERA DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI. Postępowanie PZP USŁUGI INŻYNIERA DLA 8 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2019-2021 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI 2019-05-31 10:30 --
Z/12/2019 Opracowanie Projektu Kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzjipozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Postępowanie PZP Opracowanie Projektu Kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzjipozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. 2019-06-18 10:30 --
Z/21/2019 Eksploatacja przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu gm. Kórnik Postępowanie PZP Eksploatacja przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu gm. Kórnik 2019-06-24 10:30 --
Z/28/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Poznań w ul. NadPrzeźmierką Postępowanie PZP Opracowanie Projektu dla budowy: Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Poznań w ul. NadPrzeźmierką 2019-07-15 10:30 --
Z/25/2019 Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do COŚ w Koziegłowach, ul.Gdyńska 1 Postępowanie PZP Usługa transportu 10.000 ton odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Szlachęcin, Mosina – Puszczykowo i Borówiec do COŚ w Koziegłowach, ul.Gdyńska 1 2019-07-23 10:30 --
Z/34/2019 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Poznaniu: Sokalska, Bocheńska, Nad Spławką, Przemyska, Rudnicka, Tarnowska, Podjaryszki, Garaszewo, Nowotarska, Rudzka, Ostrowska Postępowanie PZP Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Poznaniu: Sokalska, Bocheńska, Nad Spławką, Przemyska, Rudnicka, Tarnowska, Podjaryszki, Garaszewo, Nowotarska, Rudzka, Ostrowska 2019-08-05 10:30 --
Z/38/2019 Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Dolnej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Postępowanie PZP Opracowanie Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Dolnej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót 2019-08-09 10:30 --
Z/41/2019 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań, ulica Niemeńska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Postępowanie PZP Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań, ulica Niemeńska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. 2019-08-12 10:30 --
Z/52/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Poznaniu w ul. Wrońskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Postępowanie PZP Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Poznaniu w ul. Wrońskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. 2019-09-27 10:30 --
Z/56/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ul. bocznej od Wysokiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Postępowanie PZP Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ul. bocznej od Wysokiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. 2019-10-21 10:30 --
Z/60/2019 Eksploatacja sieci wodociągowej w podziale na: Pakiet 1 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las Pakiet 2 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik Postępowanie PZP Pakiet 1 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las 2019-11-14 10:30 --
Z/60/2019 Eksploatacja sieci wodociągowej w podziale na: Pakiet 1 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las Pakiet 2 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik Postępowanie PZP Pakiet 2 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik 2019-11-14 10:30 --
Z/72/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: Murowana Goślina – sieć wodociągowa w Głębocku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Postępowanie PZP Opracowanie Projektu dla budowy: Murowana Goślina – sieć wodociągowa w Głębocku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót 2019-11-20 10:30 --
Z/74/2019 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Kurpińskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Postępowanie PZP Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Kurpińskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2019-12-06 10:30 --
Z/66/2019 Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do „Aquanet” S.A. Postępowanie PZP Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do „Aquanet” S.A. 2019-12-17 10:30 --
Z/83/2019 Dostawa wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych Postępowanie PZP Dostawa wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych 2020-01-03 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa