Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 85  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/88/2019 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zielątkowo w Suchym Lesie Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-24 10:30 --
Z/93/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-22 09:30 --
Z/89/2019 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. Taczaka i Leśnej w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-10 2020-01-20 10:30 --
Z/ 87 /2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobiegniewskiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-09 2020-01-14 09:30 --
Z/91/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Bartniczej w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-06 2020-01-08 12:30 2020-01-21
Z/83/2019 Dostawa wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2020-01-03 10:30 --
Z/92/2019 Opracowanie projektu, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dla zadania inwestycyjnego nr 5-05-14-153-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. J.H. Dąbrowskiego 497-515 Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-12-03 2020-01-13 12:00 --
Z/82/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Opawskiej, Woźnickiej i Zwrotniczej w Poznaniu oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sterowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-28 2020-01-08 09:30 --
Z/85/2019 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Swarzędz, w ul. Platynowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-26 2020-01-08 10:30 --
Z-86-2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym (ETAP 1) w Golęczewie, w rejonie ul. Dworcowej, gmina Suchy Las. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-14 2019-12-19 12:30 --
Z/80/2019 Opracowanie Projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Laurowej i Rumiankowej w Poznaniu oraz budowę sieci wodociągowej do przepompowni ścieków Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-14 2019-12-18 10:30 --
Z/66/2019 Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do „Aquanet” S.A. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-11-13 2019-12-17 10:30 --
Z/81/2019 Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina, postępowanie realizowane w podziale na 2 Pakiety. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-06 2020-01-10 12:30 --
Z/74/2019 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Kurpińskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-04 2019-12-06 10:30 --
Z/71/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla przebudowy: magistrali wodociągowej w Gruszczynie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-23 2019-11-25 10:30 2019-12-05
Z/67/2019 Badania laboratoryjne. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3004 Woda i ścieki 2019-10-22 2019-11-21 10:30 2019-12-16
Z/79/2019 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 35000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3000 Usługi komunalne/ Dostawa mediów 2019-10-22 2019-11-29 11:00 --
Z/72/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: Murowana Goślina – sieć wodociągowa w Głębocku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-18 2019-11-20 10:30 --
Z/69/2019 Przebudowa piaskowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2809 Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów 2019-10-18 2019-12-06 12:30 --
Z/77/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Starowiejskiej oraz w ulicy Zagonowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-18 2019-11-25 09:30 --
Z/60/2019 Eksploatacja sieci wodociągowej w podziale na: Pakiet 1 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las Pakiet 2 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3004 Woda i ścieki 2019-10-14 2019-11-14 10:30 --
Z/70/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej i w rejonie ulicy Dębowej w Nowinkach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-10 2019-11-13 09:30 2020-01-23
Z/76/2019 Wdrożenie systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów – Etap II – Część I Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3109 Usługi poligraficzne 2019-10-09 2019-11-20 12:00 --
Z/75/2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łozinowej i Michałówka w Garbach, gm. Swarzędz Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-10-09 2019-11-13 12:30 --
Z/73/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Sowia Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-02 2019-11-06 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa