Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 133  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/44/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-03 2020-07-07 09:30 --
Z/34/2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-29 2020-07-06 10:30 --
Z/49/2020 Roboty budowlano - montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 3-05-15-126-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Treblińskiej, 5-05-15-127-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Treblińskiej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-29 2020-07-02 12:00 --
Z/47/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-25 2020-06-26 09:30 --
Z/45/2020 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wykonania studni zastępczych oraz likwidacji zużytych studni ujmujących na terenie na terenie Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-25 2020-07-01 12:30 --
Z/35/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: - sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ul. Owczej, Lubniewickiej, Witnickiej; - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w rejonie ul. Złotowskiej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-22 2020-06-25 11:30 --
Z/40/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej w Alei Czereśniowej w Długiej Goślinie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-20 2020-06-29 11:30 --
Z/36/2020 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicy Poranek w Koninku. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-20 2020-06-25 11:30 --
Z/32/2020 Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-15 2020-06-23 12:30 --
Z/31/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Długa Goślina w ramach zadania inwestycyjnego 3—04-17-036-1 Murowana Goślina – sieć wodociągowa w Długiej Goślinie, droga o nr geod. 203. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-14 2020-06-17 10:30 --
Z/30/2020 Opracowanie Projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Podleśnej, Ranowskiej i Rugijskiej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-13 2020-06-18 10:30 --
Z/28/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Sowinki Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-06 2020-06-29 10:30 --
Z/37/2020 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania 06-011 Kórnik – magistrala wodociągowa - etap II b Czołowo. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-05 2020-06-18 12:30 --
Z/33/2020 Opracowanie Projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białężyn. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-29 2020-06-03 12:30 --
Z/29/2020 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości 300 km (drogami krajowymi) od terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ilości 40 000 Mg, w podziale na 6 Pakietów. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-28 2020-05-29 12:30 --
Z/25/2020 Wykonywanie inspekcji kamerą telewizyjną sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Poznania i gmin ościennych, w podziale na 5 Pakietów. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-28 2020-06-16 12:30 --
Z/22/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Esterpole w ramach zadania inwestycyjnego 3-22-19-251-1 Brodnica – sieć wodociągowa w Esterpolu etap II Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-24 2020-05-29 10:30 --
Z/26/2020 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Molińskiej-Woykowskiej w Bninie. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-16 2020-06-08 12:30 --
Z/21/2020 Opracowanie projektu przepompowni ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Borówiec w ramach zadania inwestycyjnego 5-11-14-097-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Źródlanej w Borówcu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-08 2020-05-14 10:30 --
Z/17/2020 Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie gminy Suchy Las. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-02 2020-05-12 11:30 --
Z/23/ 2020 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-02 2020-05-07 10:30 --
Z/27/2020 Opracowanie Projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w Krośnie. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-02 2020-05-12 12:30 --
Z/24/2020 Opracowanie Projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogalinek. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-01 2020-05-11 10:30 --
Z/18/2020 Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie miasta Lubonia Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-31 2020-05-04 10:30 --
Z/15/2020 Opracowanie Projektu dla budowy: kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej w Bolechowie Osiedle wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-20 2020-04-28 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa