Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 72  pokazuj  pozycji

Kategoria
Z/74/2019 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Kurpińskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-11-04 2019-12-06 10:30 --
Z/71/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla przebudowy: magistrali wodociągowej w Gruszczynie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-23 2019-11-25 10:30 2019-12-05
Z/67/2019 Badania laboratoryjne. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3004 Woda i ścieki 2019-10-22 2019-11-21 10:30 --
Z/79/2019 Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 35000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 4 Pakiety Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3000 Usługi komunalne/ Dostawa mediów 2019-10-22 2019-11-29 11:00 --
Z/72/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: Murowana Goślina – sieć wodociągowa w Głębocku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-18 2019-11-20 10:30 --
Z/69/2019 Przebudowa piaskowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2809 Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów 2019-10-18 2019-12-06 12:30 --
Z/77/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Starowiejskiej oraz w ulicy Zagonowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-18 2019-11-25 09:30 --
Z/60/2019 Eksploatacja sieci wodociągowej w podziale na: Pakiet 1 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las Pakiet 2 - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3004 Woda i ścieki 2019-10-14 2019-11-14 10:30 --
Z/70/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej i w rejonie ulicy Dębowej w Nowinkach Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-10 2019-11-13 09:30 --
Z/76/2019 Wdrożenie systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów – Etap II – Część I Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3109 Usługi poligraficzne 2019-10-09 2019-11-20 12:00 --
Z/75/2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łozinowej i Michałówka w Garbach, gm. Swarzędz Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-10-09 2019-11-13 12:30 --
Z/73/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, ul. Sowia Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-10-02 2019-11-06 09:30 --
Z/48/2019 Opracowanie Projektu na wzmocnienie magistrali wodociągowej, modernizację i budowę komór oraz realizację awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiego Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-09-27 2019-10-30 10:30 --
Z/65/2019 Usługa wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu, w łącznej maksymalnej ilości 7000 Mg Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-09-18 2019-11-14 12:00 2019-12-05
Z/56/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ul. bocznej od Wysokiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-09-17 2019-10-21 10:30 --
Z/63/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ceglanej oraz w ul. Torfowej i Skrajnej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-09-17 2019-11-04 09:30 --
Z/58/2019 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Żlebowej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-09-02 2019-10-08 10:30 --
Z/37/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na modernizacji (przebudowie) istniejących obiektów I ciągu technologicznego i w miejscu II ciągu wybudowanie nowych obiektów intensyfikujących proces uzdatniania wody na terenie Stacji Uzdatnia Wody Wiśniowa w Poznaniu. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2809 Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów 2019-08-30 2019-11-29 12:30 --
Z/64/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-28 2019-09-30 10:30 2019-10-14
Z/57/2019 Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Szumana” Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-26 2019-10-01 10:30 2019-10-03
Z/52/2019 Opracowanie Projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Poznaniu w ul. Wrońskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-26 2019-09-27 10:30 --
Z/51/2019 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bolechowo Osiedle Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-21 2019-09-26 10:30 --
Z/55/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-14-231-1 „Poznań – kanalizacja sanitarna w ulicach Podleśnej, Ranowskiej i Rugijskiej Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-21 2019-09-30 12:00 2019-11-20
Z/54/2019 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-08-21 2019-09-25 12:30 2019-10-03
Z/46/2019 Swarzędz - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej. Aquanet SA Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 3004 Woda i ścieki 2019-08-13 2019-09-13 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa